Chị Nguyễn Thị Ngọc Trúc – PGĐ cty TNHH vận tải biển TNT Shipping Co., kiêm chủ nhân hồ câu tôm Than

Ngày 04/12/2018 09:16 AM

Mặc dù luôn đối diện với rất nhiều thách thức trong việc tham gia điều hành doanh nghiệp vận tải tàu biển vốn đòi hỏi nhiều năng lượng cùng sự quyết...